Laden en lossen tankwagens

Het lossen van tankwagens met vloeistoffen wordt vaak gedaan door luchtdruk of stikstofdruk boven de vloeistof in de tankwagen aan te brengen waardoor de vloeistof eruit wordt gedrukt.
In een aantal situaties is deze werkwijze niet mogelijk omdat de vloeistoffen bijvoorbeeld te visceus zijn of het is niet gewenst i.v.m. risico’s die dit met zich mee brengt.
Voor deze situaties worden dan lospompen gebruikt die of op de tankwagens zelf worden gemonteerd of stationair worden opgesteld op de losplaats.
Afhankelijk van de soort vloeistof wordt dan behalve de aan te koppelen losslang ook een dampretourleiding aangesloten om de druk in de tank te vereffenen en te voorkomen dat er ongewenste dampen in de atmosfeer terecht komen.
Doorgaans wil men een tankwagen binnen een uur gelost hebben en moet de tankwagen zover mogelijk leeg worden gepompt.
Dit betekent voor de toe te passen pompen dat ze doorgaans een capaciteit moeten hebben van minimaal 25 tot 30 m3/h en dat er rekening gehouden moet worden met lucht aanzuigen en droogdraaien op het moment dat de tankwagen nagenoeg of helemaal leeg is.

Laden en Lossen.png

Bedu Pompen heeft veel ervaring in het laden en lossen van tankwagens voor vloeistoftransport en vloeibare gassen en heeft een uitgebreid assortiment laad- en lospompen.
Voor visceuze vloeistoffen worden doorgaans verdringerpompen toegepast waaronder tandwielpompen, hollow disc pompen of pneumatisch aangedreven membraanpompen.
Voor vloeibare gassen, solvents, brandstoffen, diverse koolwaterstoffen en laag-visceuze vloeistoffen worden zelfaanzuigende (magneetgedreven) zijkanaalwaaierpompen toegepast en voor zuren en logen worden vaak de magneetgedreven centrifugaalpompen toegepast met PFA lining.

Vloeistoffen waar wij met grote regelmaat pompen voor leveren zijn o.a. zwavelzuur, natronloog, mierenzuur, propionzuur, fosforzuur, zoutzuur, ijzerchloride, ethanol, methanol, dieselolie, benzine, kerosine, tolueen, xyleen, isocyanaat (MDI en TDI etc.

Ga terug