Industrieel afvalwater en afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering:

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (kortweg rwzi), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (kortweg awzi) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd.
                                                                               

Industrieel afvalwater uit bepaalde industrieën voldoet vaak niet aan de vereiste normen om te worden geloosd, laat staan om te worden hergebruikt in het proces. Veel industriële bedrijven hebben daarom een eigen waterzuiveringsinstallatie.
Een zuiveringsproces voor afvalwater wordt opgedeeld in enkele processtappen waaronder:
    1. Primaire zuivering, gericht op verwijdering van deeltjes op basis van hun grootte. Toegepaste systemen van primaire zuivering zijn o.a.:

 • Roostergoedverwijdering
 • Sedimentatiesystemen voor het verwijderen van zware deeltjes
 • Olie/Water-afscheiders voor het verwijderen van vrije olieën en vetten
 • Coagulatie & flocculatie voor het vlokken van geëmulsifeerde materialen
 • Flotatiesystemen voor het verwijderen van fijne afscheidbare stoffen

    2. Secundaire zuivering (biologische zuivering), gericht op verwijdering van organische stoffen o.a. door:

 • Aerobe biologische zuiveringssystemen, verwijdering van vervuiling d.m.v. beluchten van het afvalwater.
 • Anaerobe biologische zuiveringssystemen, verwijdering van vervuiling onder anaerobe condities

   3. Tertiaire zuivering (biologische zuivering), gericht op verwijdering van nutriënten. Systemen hiervoor zijn o.a.:

 • Zandfilters
 • Mediafilters
 • Actief koolfilters
 • Belucht actief koolfilters
 • Desinfectie
 • Membraansystemen, types MF, UF en RO

Bedu Pompen levert voor deze processen een uitgebreid assortiment dompelpompen, droog opgestelde centrifugaalpompen met grote vuildoorlaat, excentrische wormpompen, doseerpompen, beluchtingssystemen, mixers, flowmakers, polymeer aanmaakinstallaties etc. Ook is Bedu Pompen gespecialiseerd in het repareren en reviseren van deze producten, ongeacht het merk.   

Afvalwater.PNG         Afvalwater2.PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Ga terug