Petrochemie

Petrochemie is de tak van scheikunde die zich bezighoudt met verwerking van aardolie (petroleum) en de producten daaruit. Deze kennis wordt vooral ingezet in de petrochemische industrie, bijvoorbeeld bij het kraken van aardolieproducten in een aardolieraffinaderij.

Sinds de eerste boring in 1853 kwam aardolie op steeds ruimere schaal ter beschikking. Dit is een mengsel van tal van koolwaterstoffen. Door destillatie werd dit mengsel in de diverse fracties gescheiden. Aanvankelijk was vooral de kerosine van belang. Deze werd onder de naam petroleum vooral als lampolie gebruikt.

Petrochemie.PNG

Een tweede fractie die toepassing vond was de -veel vluchtigere- benzine. Pas begin 20e eeuw begon benzine een goed verkoopbaar product te worden. Hiertoe moest ruwe benzine verder worden gedestilleerd.

Bedu pompen levert o.a. centrifugaalpompen volgens API 610 en API 685 voor sampling units en elektrische membraanpompen volgens API 675 voor chemical injection skids.

 Vloeistoffen die veel worden verpompt zijn o.a. crude oil, dieselolie, benzine, kerosine, tolueen, xyleen, isocyanaat (MDI en TDI) etc.

Ga terug