Biogasinstallaties

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. De belangrijkste componenten van biogas zijn methaan en koolstofdioxide. Het gas ontstaat door vergisting (een anaëroob proces) van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huishoudelijk afval. In het laatste geval spreken we van stortgas. Digestaat blijft over als restproduct (het natte eindproduct).

 

Door zijn biologische oorsprong is biogas een duurzame energiebron. Ook het gebruik van (gereinigd) biogas wordt aangemoedigd vanwege de gunstige verbrandingseigenschappen van methaan. Tegenwoordig wordt in ontwikkelde landen steeds meer biogas gebruikt, zowel van afvalwaterzuiveringsinstallaties als van stortplaatsen.

 

Biogas.PNG

Door biogas te reinigen kan de kwaliteit van het biogas worden verbeterd (met name door het verwijderen van water en waterstofsulfide). Een toepassing vindt bijvoorbeeld plaats in warmtekrachtcentrales en als autobrandstof (vergelijkbaar met CNG). In Nederland wordt biogas opgewaardeerd tot groen gas en bijgemengd in het aardgasnet.

 

 

 

Bedu pompen levert voor deze toepassing diverse pompen, waaronder excentrische vijzelpompen.

 

Ga terug