Riolering

De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier af te voeren
Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk of onpraktisch of ondoelmatig, dan wordt vaak mechanische riolering toegepast. Mechanische riolering wordt vaak in het buitengebied toegepast om het afvalwater van verspreid liggende boerderijen, campings en andere percelen naar een rioolwaterzuiveringinrichting (RWZI) te vervoeren.
De mechanische riolering vervoert in verband met de beschikbare capaciteit in principe uitsluitend afvalwater. Hemelwater wordt lokaal afgevoerd naar open water of een infiltratiesysteem.
Persleidingen vormen het hoofdtransportriool van het afvalwater uit het vrijvervalriool vanaf rioolgemalen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Riolering small.png


Doorgaans wordt het rioolwater in een pompput verzameld. Als het waterpeil in de put een bepaald niveau bereikt, dan zorgt het systeem er automatisch voor dat de put geleegd wordt middels een rioolpomp.
Bedu pompen levert een uitgebreid assortiment dompelpompen met toebehoren voor de rioleringsmarkt.
Tevens leveren en installeren wij complete pompputten inclusief besturingskast etc.
 

Ga terug